faq

Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over het spelletje Jogobingo. Heb je een vraag? Dan vindt je wellicht op deze pagina het antwoord op je vraag. Staat je vraag er niet tussen? Dan kun je ons een e-mail sturen.

1. Ik heb geen mobiele telefoon en ik heb ook geen ISDN. Kan ik toch meespelen?
2: Wanneer ik mijn spelcode intoets krijg ik te horen dat ik te weinig cijfers heb ingetoetst, wat is hiervan de oorzaak?
3: Ik heb een verkeerd cijfer ingetoetst. Kan ik dit nog corrigeren?
4: Mijn spelcode is geaccepteerd, maar het spel start niet.
5: Kan ik meerdere spellen tegelijk spelen op 1 PC?
6: Is het aanmaken van een account verplicht?
7: Waarom kan ik niet bellen met een telefoon zonder nummerherkenning?
8: Waarom moet ik bij een gewonnen prijs mijn naam en woonplaats vermelden?
9: In welke landen zijn jullie spelen beschikbaar?

10: Wanneer het spel niet start, krijg ik dan mijn kosten vergoed?
11: Mijn spel is afgebroken, ben ik mijn tegoed nu kwijt?
12: Nadat ik heb gebeld (her)start het spel niet, wat nu?
13: Het spel wordt erg klein weergeven. Is hier een oplossing voor?
14: Zijn er beperkingen m.b.t. het spelen van de games?

1. Ik heb geen mobiele telefoon en ik heb ook geen ISDN. Kan ik toch meespelen?

Ga als volgt te werk: Verbreek de internetverbinding. Na ca. 30 seconden verschijnt in het spelpaneel de tekst ‘opnieuw’. Bel binnen 10 minuten, toets de spelcode in en sluit af met een hekje. Herstel de internetverbinding en klik op de tekst ‘opnieuw’, het spel start dan met het juiste tegoed.

2. Wanneer ik mijn spelcode intoets krijg ik te horen dat ik te weinig cijfers heb ingetoetst, wat is hiervan de oorzaak?

Bij uitzondering komt dit voor wanneer gebeld wordt via een mobiele telefoon, waarbij de DTMF-tonen (de toontjes waarmee nummers worden onderscheiden) op het toestel hoorbaar zijn wanneer je deze intoetst. Waarschijnlijk gaat dit ten koste van de kwaliteit van de tonen die verzonden worden. Ons advies is om het hoorbaar zijn van deze tonen op het toestel uit te schakelen. Bij de meeste toestellen is dit mogelijk. Verhelpt dit het euvel niet, dan is de telefoon niet geschikt voor verzending van DTMF-tonen. Gebruik een ander toestel.

3. Ik heb een verkeerd cijfer ingetoetst. Kan ik dit nog corrigeren?

Zolang je geen 6 cijfers hebt afgesloten met een hekje kun je nog corrigeren. Toets hiervoor meer cijfers in dan de gevraagde 6 en sluit af met een hekje. De computer ziet een foute code en laat je opnieuw 6 cijfers intoetsen. Heb je een foute code afgesloten met een hekje dan worden de credits na het opnieuw bellen en verzenden van de juiste code alsnog toegevoegd.

4. Mijn spelcode is geaccepteerd, maar het spel start niet.

1. Iedere 6-cijferige toegangscode is in principe geldig, u heeft mogelijk een verkeerde code ingetoetst. Probeer het opnieuw, dan krijgt u het reeds betaalde maar gemiste tegoed alsnog toegevoegd. Tegoeden worden namelijk gekoppeld aan uw telefoonnummer wanneer niet duidelijk is waar wij het moeten plaatsen.
2. Er is een storing opgetreden in de internetverbinding. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw. U krijgt het betaalde maar gemiste tegoed de volgende keer eveneens extra toegevoegd.

5. Kan ik meerdere spellen tegelijk spelen op 1 PC?

In princiepe kan dit, maar we raden het af. Door het spelpaneel wordt namelijk een zgn. cookie op je pc geplaatst, waarmee bij een storing je tegoeden worden hetsteld vanaf de spelserver. Bij meer dan 1 geopend spelpaneel wordt de cookie van het eerste spelpaneel door het volgende overschreven waneer je tegoeden van het ene spelpaneel overneemt in het andere.

6. Is het aanmaken van een account verplicht?

Nee, het aanmaken van een account is niet verplicht, maar wel aan te raden. Registratie is slechts eenmalig en de voordelen zijn groot. Zo heb je overzicht over de recent uitbetaalde prijzengelden en wordt een abrupt afgebroken spel eenvoudig hersteld op het punt waar je was gebleven. Bovendien worden gegevens als naam, woonplaats en bank- of gironummer voor je bewaard en hoef je die niet bij elke gewonnen prijs opnieuw in te voeren.

7. Waarom kan ik niet bellen met een telefoon zonder nummerherkenning?

Het inschakelen van nummerherkenning is verplicht om misbruik van onze spelen tegen te gaan en om zo storingsvrij mogelijk te kunnen werken. Dit heeft o.a. de volgende voordelen: Tegoeden worden na een storing automatisch gekoppeld aan uw telefoonnummer en ook kunt u zelf uw tegoed bewaren bij uw telefoonnummer. Wij bellen zelf overigens nooit naar de bij ons bekende nummers van spelers en ook verstrekken we deze nummers niet aan derden.

8. Waarom moet ik bij een gewonnen prijs mijn naam en woonplaats vermelden?

Bij het overboeken van bedragen is altijd een minimum hoeveelheid gegevens vereist. Naast het rekeningnummer zijn uw achternaam en woonplaats nodig die behoren bij uw rekeningnummer. Het emailadres vragen we om u te kunnen bereiken ingeval uw rekeningnummer bijvoorbeeld onjuist is ingevuld en om u periodiek op de hoogte houden van updates en akties (hooguit 1x per maand).

9. In welke landen zijn jullie spelen beschikbaar?

Voor wat betreft fun mode zijn er geen restricties. Spelen voor geld is op dit moment alleen beschikbaar in Nederland en Belgie. Onze eenvoudige en zeer veilige betaalmethode limiteert het gebruik voorlopig tot de genoemde landen. Wij hanteren op dit moment alleen de mogelijkheid betalen-per-telefoon en Telepay Wallet, maar om de huidige beperking op te heffen is het onze doelstelling om daar in de nabije toekomst nog andere betaalmethoden aan toe te voegen, zoals creditcard en e-wallet betalingen.

10. Wanneer het spel niet start, krijg ik dan mijn kosten vergoed?

In principe kan er niets fout gaan en krijgt u hoe dan ook uw tegoed. Omdat u alleen kunt bellen met een herkenbaar telefoonnummer, worden tegoeden die niet in het spel terecht komen automatisch bewaard op onze servers en daar gekoppeld aan uw telefoonnummer. Mocht er desondanks iets foutgaan, meld het ons dan via het feedback formulier. Klachten worden door ons uiterst serieus behandeld en naar tevredenheid opgelost.

11. Mijn spel is afgebroken, ben ik mijn tegoed nu kwijt?

Door het spelpaneel wordt op je PC een zgn. cookie geplaatst. Bij het opnieuw opstarten van het spelpaneel wordt deze cookie gelezen en wordt aan de hand van die informatie gekeken op onze spelserver of er nog een tegoed staat. Is dit het geval dan krijgt u hiervan een melding in beeld en kunt u het spel hervatten. De cookie heeft in principe een geldigheidsduur van 10 minuten. Na verloop van die tijd worden de tegoeden automatisch aan uw telefoonnummer gekoppeld. Een volgende keer dat u belt krijgt u dan uw tegoed extra toegevoegd op je tegoedmeters. Heeft u een spelers-account aangemaakt, dan wordt na opnieuw inloggen het voorgaande spel herstelt inclusief de tegoeden die u nog had staan. Herstelt het spel niet met een tegoed dat er volgens u nog is, vul dan het feedback formulier in het infopaneel in. Vermeld het tegoed en het tijdstip van de storing.

12. Nadat ik heb gebeld (her)start het spel niet, wat nu?

Om uiteenlopende redenen kan het een enkele keer gebeuren dat aan een nieuw of eerder gestart spel geen tegoed wordt toegevoegd nadat er wordt gebeld. Meerdere keren bellen is dan niet de oplossing en wordt afgeraden. Het advies is om ons vanuit het spelpaneel waar dit gebeurt een ‘feedback’ te sturen. Wij zorgen dan dat de credits zo snel mogelijk maar uiterlijk na 15 minuten weer aan uw telefoonnummer worden gekoppeld. Herstart het spelpaneel en start het spel opnieuw door te bellen. Wanneer de tegoeden niet direct alsnog komen, dan krijgt u ze gegarandeerd een van de volgende keren toegevoegd. Tegoeden gaan NOOIT zondermeer verloren.

13. Het spel wordt erg klein weergeven. Is hier een oplossing voor?

Als het spel zo klein wordt weergeven dat u geen overzicht heeft, dan is het mogelijk het beeld groter en kleiner te maken. Dit kan door de “ctrl” toets in te drukken en vervolgens naar voren of naar achteren te scrollen.

14. Zijn er beperkingen m.b.t. het spelen van de games?

In principe kunt u zo vaak spelen als u wilt, maar wij houden het spelgedrag van onze spelers wel in de gaten. Wanneer wij buitensporig speelgedrag zien dan waarschuwen wij de speler in kwestie. Wanneer wij echter het ernstige vermoeden hebben dat onze spelen worden gebruikt voor misbruik van beltegoeden, het duperen van belproviders, het ongeoorloofd bellen op kosten van derden, het witwassen van zwart geld of gedragingen anderszins waarvan rederlijkerwijs kan worden verondersteld dat zij niet kunnen worden gerekend tot normaal speelgedrag, dan behouden wij ons het recht voor de uitbetaling van eventuele prijzen op te schorten en spelers eventueel van deelname uit te sluiten.